Thuốc trừ sâu – SHERDOBA 5.5WG – Emamectin Benzoate 55g/kg – ADL-0111

Tên sản phẩm: SHERDOBA 5.5WG 

Dạng thuốc: Dạng hạt (WG)

Hoạt chất: Emamectin Benzoate 55g/kg

Đối tượng: 

  • Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié – Lúa
  • Sâu tơ, sâu xanh, bướm trắng – Rau màu
  • Sâu kháng thuốc, nhện – Cây ăn trái

Quy cách: 100g