Thuốc trừ sâu – SHA CHONG JING 95WP – Thiosultap-sodium Nereistoxin 95%w/w – ADL-0106

Tên sản phẩm: SHA CHONG JING 95WP 

Dạng thuốc: Thuốc dạng bột (WP)

Hoạt chất: Thiosultap-sodium Nereistoxin 95%w/w

Đối tượng: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié – Lúa

Quy cách: 100g