Thuốc trừ sâu – PHOPPAWAY 80WG – Pymetrozine 60%w/w Nitenpyram 20%w/w – gói 100g – ADL-0103

Tên sản phẩm: PHOPPAWAY 80WG

Dạng thuốc: Dạng hạt (WG)

Hoạt chất: Pymetrozine 60%w/w + Nitenpyram 20%w/w

Đối tượng: Nhện muội – Mía

Quy cách: 100g