Thuốc trừ sâu – CREEK 51WG – Emamectin Benzoate 51%w/w – gói 20g – ADL-0107

Tên sản phẩm: CREEK 51WG

Dạng thuốc: Dạng hạt (WG)

Hoạt chất: Emamectin Benzoate 51%w/w

Đối tượng: Đặc trị sâu khoang trên cây lạc

Quy cách: 20g