Thuốc trừ sâu – CHITIN 3.6EC – Abamectin 3.6%w/w – Chai 450ml – ADL-1120

Tên sản phẩm: CHITIN 3.6EC

Dạng thuốc: Nhũ tương (EC)

Hoạt chất: Abamectin 3.6%w/w

Đối tượng: 

  • Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié – Lúa
  • Sâu tơ, sâu xanh, bướm trắng – Rau màu
  • Sâu kháng thuốc, nhện – Cây ăn trái

Quy cách: 450ml