THUỐC TRỪ SÂU – CHIM ƯNG 3.8 EC – Emamectin Benzoate 3.8% w/w

Tên sản phẩm: CHIM ƯNG 3.8 EC 

Dạng thuốc:  nhũ dầu

Hoạt chất: Emamectin Benzoate 3.8% w/w

Đối tượng: bọ trĩ, sâu tơ

Quy cách: