Thuốc trừ sâu – AGRI-ONE 1SL – Matrine 10g/l + Solvent 470g/l + Viscosity 400cps – 240ml – ADL0087

Tên sản phẩm: AGRI-ONE 1SL

Dạng thuốc: Dạng dung dịch

Hoạt chất: Matrine 10g/l + Solvent 470g/l + Viscosity 400cps

Đối tượng: Sâu tơ, Rệp muội, Nhện đỏ, Sâu vẽ bùa, Dòi đục lá, bọ trĩ, sâu khoang

Quy cách: