THUỐC TRỪ SÂU – ABASBA 50EC – Fenobucarb 500g/l

Tên sản phẩm: ABASBA 50EC

Dạng thuốc: Nhũ dầu

Hoạt chất: Fenobucarb 500g/l

Đối tượng: Rầy nâu

Quy cách: