Thuốc trừ bệnh – THALONIL 75WP – Chlorothalonil 750g/kg – gói 100g – ADL-0100

Tên sản phẩm: THALONIL 75WP

Dạng thuốc: Dạng bột hoà tan trong nước (WP)

Hoạt chất:  Chlorothalonil 750g/kg

Đối tượng: Đốm vòng, sương mai rau màu; đạo ôn, lem lép, đốm vằn lúa.

Quy cách: 100g