Thuốc trừ bệnh – PIM PIM 75WP – Tricyclazole 75% – ADL0079

Tên sản phẩm: PIM PIM 75WP

Dạng thuốc: Bột hoà tan trong nước (WP)

Hoạt chất: Tricyclazole 75%

Đối tượng: Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông

Quy cách: 25 g