Thuốc trừ bệnh – OXYCIN 100WP – Oxytetracycline 50g/kg + Streptomycin 50g/kg – ADL0070

Tên sản phẩm: OXYCIN 100WP

Dạng thuốc: WP (Wettable Powder)

Hoạt chất: Oxytetracycline 50g/kg + Streptomycin 50g/kg

Đối tượng: Thối nhũn

Quy cách: