Thuốc trừ bệnh – GORUDEN 350SC – Pyraclostrobin 7% + Tebuconazole 28% – ADL0076

Tên sản phẩm: GORUDEN 350SC

Dạng thuốc: Huyền phù đậm đặc (SC)

Hoạt chất: Pyraclostrobin 7% + Tebuconazole 28%

Đối tượng: Rỉ sắt, thán thư,…

Quy cách: 240 ml