Thuốc trừ bệnh – Farader 225EW – Propiconazole 125g/l + Tebuconazole 100g/l – 100ml – ADL0094

Tên sản phẩm: Farader 225EW

Dạng thuốc: nhũ tương dầu trong nước (EW)

Hoạt chất: Propiconazole 125g/l + Tebuconazole 100g/l

Đối tượng: Đặc trị đốm vằn trên lúa

Quy cách: 100 ml