Thuốc trừ bệnh – BYPHAN 800WP- Mancozeb 800g/kg – gói 1kg – ADL0035

Tên sản phẩm:

Dạng thuốc: 

Hoạt chất: 

Đối tượng: 

Quy cách: