Thuốc trừ bệnh – BYPHAN 800WP- Mancozeb 800g/kg – gói 1kg – ADL0035