Thuốc trừ bệnh – ASMILTATOP SUPER 400EC – Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l – Chai 240 – ADL-0108

Tên sản phẩm: ASMILTATOP SUPER 400EC

Dạng thuốc: Nhũ dầu (EC)

Hoạt chất: Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l

Đối tượng: Đặc trị đạo ôn, lem lép hạt

Quy cách: 240 ml