CHẾ PHẨM – HALO 7997 – Emamectin benzoate 7,9% + Chlorfenapyr 9,7%

Tên sản phẩm: HALO 7997

Dạng thuốc: 

Hoạt chất:  Emamectin benzoate 7,9% + Chlorfenapyr 9,7%

Đối tượng: 

Quy cách: