CHẾ PHẨM – HALO 260SC – Chlofenapyr 21% + Imidacloprid 5%

Tên sản phẩm: HALO 260SC

Dạng thuốc: dạng huyền phù đậm đặc

Hoạt chất: Chlofenapyr 21% + Imidacloprid 5%

Đối tượng: 

Quy cách: