CHẾ PHẨM – HALAM 25WP – Lambda-Cyhalothrin 25%

Tên sản phẩm: HALAM 25WP

Dạng thuốc: dạng bột tan trong nước

Hoạt chất: Lambda-Cyhalothrin 25%

Đối tượng: 

Quy cách: