CHẾ PHẨM – HADITIDE 10EW – Cyfluthrin 5% + Piperonyl butoxide 5%

Tên sản phẩm: HADITIDE 10EW

Dạng thuốc: Dạng nhũ tương dầu trong nước

Hoạt chất: Cyfluthrin 5% + Piperonyl butoxide 5%

Đối tượng: 

Quy cách: