CHẾ PHẨM – CYKADO 250EC – Cypermethrin 25%

Tên sản phẩm: CYKADO 250EC

Dạng thuốc: Dạng nhũ dầu

Hoạt chất: Cypermethrin 25%

Đối tượng: Ruồi, muỗi, kiến, gián

Quy cách: