CHẾ PHẨM – CORTEN 260SC – Chlofenapyr 24% + Alpha-Cypermethrin 2%

Tên sản phẩm: CORTEN 260SC

Dạng thuốc: Dạng huyền phù đậm đặc

Hoạt chất: Chlofenapyr 24% + Alpha-Cypermethrin 2%

Đối tượng:

Quy cách: