CHẾ PHẨM – AlKADO 100SC – Alpha-Cypermethrin 10%

Tên sản phẩm: AlKADO 100SC

Dạng thuốc: Dạng huyền phù

Hoạt chất: Alpha-Cypermethrin 10%

Đối tượng:Sâu cuốn lá

Quy cách: