CHẾ PHẨM – AlKADO 100EC – Alpha-Cypermethrin 10%

Tên sản phẩm: AlKADO 100EC

Dạng thuốc: Dạng nhũ dầu

Hoạt chất: Alpha-Cypermethrin 10%

Đối tượng:Sâu cuốn lá

Quy cách: