CẬP NHẬT THÔNG TIN NHẬP KHẨU NGÀNH HÓA CHẤT – THUỐC BVTV, PHÂN BÓN